BRYČKA ŽIVOTA (1823)

Ač bryčka těžký náklad mívá,

docela lehce veze nás,

na kozlíku se pousmívá,

obratný vozka, šedý čas.

 

Vsedneme do ní za svítání

a hned nás jízda rozohní,

jsme odvážní až pánbůh brání,

voláme: Práskej do koní!

 

V poledne už je po kuráži

a cesta příkrou stává se,

vůz kodrcá a sem tam vráží,

voláme: Zvolna, mamlase!

 

Uhání bryčka víc a více,

je večer, zvykli jsme si tam,

na nocleh jedem dřímajíce -

a čas už koně žene sám.

 

(Alexandr Sergejevič Puškin)