Kněz kázal o ochotě přinést oběti. "Vezměte si takového Morseho, vynálezce telegrafu, nebo Bella, vynálezce telefonu, ti se oženili s hluchoněmými ženami," uvedl jako příklad. Cestou z kostela jeden z věřících povídá své manželce: "Z dnešního kázání ses mohla dozvědět, co může dokázat muž, který ma doma klid!!!"

.... .... ....

Muž ve zpovědi říká: "Zase jsem to přehnal s pitím vína." "Ale i ten dobyteček ví, kdy má dost vody," odpoví zpovědník. "Kdy mám vody dost, to vím taky.", namítne kajícník.

... ... ...

Přijde paní do zpovědnice a říká knězi: "Důstojnosti, jsem velmi marnivá. Myslím si o sobě, že jsem velmi hezká." Pán farář se nakloní, přes mřížku se podívá na dámu a říká: "Madam, to není hřích, to je jenom velký omyl."

... ... ...

U zpovědi: "Pane faráři, ukradl jsem dva, až tři pytle cementu." Kněz: "Tak dva nebo tři?" Kajícník: "Tři, po ten třetí se ještě vrátím."

... ... ...

"Jen si nestěžujte na svou chudobu",  utěšuje kněz žebráka. "Chudé čeká v nebi veliká odměna." " A nemohl bych od vás dostat nějakou zálohu už teď?", zkouší to přece jen žebrák.

... ... ...

Farář se loučí se svou obcí. Některým z jeho oveček stojí slzy v očích. "Nermuťte se nad mým odchodem, brzy přece dostanete nového duchovního správce a ten bude určitě mnohem lepší než jsem já", pokouší se je utěšit farář. "To neříkejte," brání se s pláčem lidé, "to váš předchůdce taky sliboval!"

... ... ...

U jedné mše před závěrečným požehnáním, si kněz všiml, že nefungují mikrofony. A než řekl - Pán s Vámi - si tak pro sebe řekl: "Ty mikrofony jsou nějaké porouchané." A věřící lid mechanicky odpověděl: "I s tebou."

... ... ...