pozn. Kataríny:

u tohoto příběhu zdroj nevím, to uvedl v občasníku Michael farnosti Staré Město kněz zdejší farnosti - a dost mě příběh oslovil. Uvedl ho sice v době velikonoční, ale to nemění nic na aktuálnosti každého dne.

TY ŽIJEŠ, PROTOŽE ON ŽIJE!

Krátce po ukončení II.světové války, navštívil ve zničeném Rotterdamu své zachránce mladý muž. Byl to Žid. "Jako 24-letý jsem přestoupil na katolickou víru. Domníval jsem se, že jsem v Novém zákoně objevil Boha lásky. Boha lidí, Syna člověka. Potom přišla Třetí říše, válka - a Bůh lásky, kde byl?", ptá se. "Jak to, že dopustil, aby byli zabiti mí rodiče, dva bratři..Holandští přátelé mi pomohli k útěku do USA. Po válce jsem je opět viděl ve zničeném Rotterdamu. Jsem Žid, řekl jsem jim. Nyní mohu být už jenom Židem!"

Dívali se na mne s velkou dobrotivostí, jejich syn byl nezvěstný, jejich existence zničená. Nestěžovali si, podělili se se mnou o svou malou dávku chleba. Řekl jsem vzdorovitě: "A vy, po tom všem, ještě stále věříte...?" A tito dva stařečci, kteří měli těžké srdce a mnoho důvodů zlobit se na tento svět a život, mi odpověděli: "Proč ne?" "Po tom všem, co se stalo?", zeptal jsem se. Muž mi položil ruku na rameno: "Ty žiješ!" "Ano, ale za to děkuji Vám, co má Bůh s tím společného?", říkám. Nyní se mi podívala žena přímo do tváře: "Ty žiješ, protože ON žije...!"

Najednou jsem pochopil. Já, nahněvaný a  pomstychtivý, mohu děkovat za svůj život těmto dvěma lidem, jejichž víra byla tak živá, že vzali na sebe všechna nebezpečí, aby mne zachránili. Ty žiješ, protože ON žije! Tito dva lidé věří v Ježíšovu živou přítomnost. Proto pomohli s nasazením vlastního života židovskému chlapci k útěku. Tato víra je v nich tak hluboko zakotvená, že dokážou nést starost a hroznou nejistotu o svém nezvěstném synovi, že ani toto celé utrpení nebylo důvodem k zatrpknutí. Ty žiješ, protože ON žije!

Pro tyto dva stařečky z Holandska není Ježíš jen postavou minulosti. A není jenom garantem daleké budocnosti. Ne! On je přítomný! On žije. Potěšuje nás v současném životě. Posiluje a nabádá k činům. Ano, můj, náš život je v jeho rukou, ať se stane cokoliv. Ve zdraví a nemoci, v úspěchu i neštěstí, v mládí i ve stáří, v životě i ve smrti. Kolik by se toho mohlo změnit v našem životě, kdyby nás velikonoční víra naplnila a projevila se v osobních postojích, v našich rodinách, na pracovištích, ve společnosti..