Ukázka ze sbírky Okna v bouři (1894)

 

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,

šel v ledu, ale v duši věčný máj,

šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,

šel pouští - a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

 jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

 

(Jaroslav Vrchlický)