pozn. Kataríny: Líbí se mi tato knížka od Anthonyho de Mella, obsahuje krátké, avšak výstižné příběhy k zamyšlení.

Pro ukázku:

... .... .... .....

V dobách, kdy na egyptské poušti žili svatí mužové zvaní Otcové pouště, vydala se jistá žena bojující s rakovinou prsu vyhledat jednoho z nich, Otce Longina. Proslýchalo se totiž, že je to svatý muž a že umí léčit. Šla podél pobřeží, když tu najednou narazila na samotného Longina, který tam sbíral dřevo. Oslovila ho: "Svatý Otče, mohl byste mi poradit, kde bych našla Otce Longina, služebníka Božího?"

Longinus se zeptal: "A nač se po tom starém podvodníkovi sháníte? Zapomeňte na něj, ten by vám spíš ublížil než pomohl. Co vás trápí?" Hned se mu svěřila. Pak dostala požehnání a když se s ní loučil, řekl: "Nyní se vraťte domů. Bůh vás jistě uzdraví. Longinus, ten by vám pranic nepomohl."

A tak se vydala na zpáteční cestu v pevné víře, že je uzdravena - což také do měsíce byla. Žila pak ještě spoustu let, a to aniž tušila, že to byl Longinus, kdo ji vyléčil."

... .... ... ....

Žena byla v kómatu a umírala. Náhle měla pocit, že stoupá do nebe a ocitá se před soudní stolicí.

"Kdo jsi?" oslovil ji Hlas. "Jsem žena starosty," odpověděla.

"Neptal jsem se tě, čí si žena, ale kdo jsi." "Jsem matka čtyř dětí."

"Neptal jsem se tě, čí jsi matka, ale kdo jsi." "Jsem učitelka."

"Neptal jsem se tě, co děláš, ale kdo jsi."

Snažila se seč mohla, ale na otázku: "Kdo jsi?" prostě nebyla schopna podat uspokojivou odpověď.

"Jsem křesťanka." "Neptal jsem se tě, jaké je tvé vyznání, ale kdo jsi."

"Jsem žena, která den co den chodila do kostela a vždy pomáhala chudým a potřebným." "Neptal jsem se tě, co jsi dělala, ale kdo jsi."

Očividně u zkoušky neprošla, byla totiž poslána zpátky na zem. Uzdravila se ze své nemoci a byla rozhodnutá přijít na to, kdo je. A rázem bylo všechno jiné.

... .... ... ....

 

(Anthony de Mello SJ, O CESTĚ, Cesta, Brno 2002)