pozn. Kataríny: Tento text jsem viděla na farní nástěnce ve Starém Městě.

 Může mě vůbec Bůh použít?

Existuje mnoho důvodů, proč by mě Bůh neměl povolat.

Neměj však obavy. Jsi v dobré společnosti. Mojžíš koktal. Davidovi nepadlo brnění. Marek byl zamítnut Pavlem. Timotej měl žaludeční vředy. Oziášova žena byla prostitutka. Jediným vzděláním Amose byla škola v prořezávání fíkovníku.

Jákob byl lhář. Šalamoun byl velmi bohatý. Ježíš byl velmi chudý. Abrahám byl příliš starý. Petr měl obavy ze smrti. Lazar byl mrtvý. Jan byl na sebe příliš přísný. Noemi byla vdovou. Pavel byl vrah stejně jak Mojžíš. Jonáš utíkal před Bohem. Miriam, sestra Mojžíšova, byla drbna. Gedeón a Tomáš pochybovali.

Jeremiáš dělal ze sebe šaška, měl deprese a sebevražedné úvahy. Eliáš trpěl syndromem vyhoření. Jan Křtitel byl křikloun a buřič. Marta byla příliš starostlivá. Marie mohla být líná. Samson měl dlouhé vlasy. Noe byl opilý.

Umíš si představit, jak Mojžíš rychle vzplanul? A co teprve Pavel či Petr?

Ale Bůh nevyžaduje přijímací pohovor. On nenajímá a nepropouští jako většina zaměstnavatelů, protože On je mnohem víc náš Otec než náš Zaměstnavatel. 

On nečítá naše finanční zisky a ztráty.

On není předpojatý, stranický.

On neposuzuje.

On není nepřející.

On nehledí na poslední módu.

On není halasný.

On není hluchý k našemu pláči.

On není slepý k našim potřebám.

 

Bůh nevypočítává, co jsi dělal v roce 2008. On si o tom nevede záznamy. Buď si jistý, že existuje mnoho důvodů, proč by nás Bůh neměl povolat. Ale jestliže Ho milujeme, jestliže po Něm toužíme, On nás použije vzdor tomu, kdo jsme, kde jsme byli, co jsme prožili či jak vypadáme!

Stačí jen vystoupit z naší omezenosti do neomezené Boží přirozenosti. Tehdy naše touha po Bohu roztrhne na cucky naše hranice, omezení.

Bůh nám dává své dary zadarmo, nakolik se mu otevřeme. Mohli bychom dělat nádherné věci pro nádherné lidi, a přesto nebýt...