Jindřich Soukal - Vyznání

 

Za přívalů a všech životních bouří,

jež pohromu a zkázu nesou sebou,

chci jít, Pane, věrně vždy s Tebou.

Tys cesta má!

 

Když pobloudilí tančí nad propastí

ve zmatku lží a nabubřelých frází,

mě slovo Tvé bezpečně doprovází,

Tys pravda má!

 

A až mé "já" při smrti rozpadne se,

a tělo mé se v bludný atom vrátí,

pak jasně poznám, že i pro mě platí,

žes život můj!

 

Pak uzřím ránu ve Tvém svatém boku,

z níž pro mne tryskla milost k věčné spáse,

a duše moje, šťastná, rozjásá se,

žes Pán a Bůh můj!