Co je lepší? - 7.kapitola

Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. 

Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci.

Lepší je hoře než smích, neboť zachmuřená tvář prospívá srdci.

Srdce moudrých je v domě truchlení, ale srdce hlupáků v domě radovánek.

Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků, neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka.

I to je pomíjivost.

Útlak i z moudrého udělá ztřeštěnce a dar ničí srdce.

Lepší je zakončení věci než její počátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost.

Nepropukej v náhlé hořekování, neboť hořekování si hoví v klíně hlupáků.

Neříkej: "Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?"

To není moudré, ptáš-li se na to.

Dobrá je moudrost, jakož i dědictví, užitečná těm, kdo vidí slunce, být ve stínu moudrosti je jako být ve stínu peněz, avšak užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má.

 

Pohleď na Boží dílo!

Kdo může narovnat, co on zkřivil?

V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedověděl, co bude po něm.

 

(Kaz 7, 1 - 14)