pozn. Kataríny:

Následujícími slovy se Pavel loučí s komunitou v Soluni. Najdete to v závěrečné kapitole v 1.listu Tesalonickým. S dovolením jsem si ale půjčila slova od Eliase Velly z knížky Ježíš - lékař těla i duše. Obsah je totožný, jen mi jiný slovosled Eliasův připadá takový lépe čitelnější. Pavel se sice obrací na někoho jiného, no jistě v tom najdeme slova povzbuzení a potěšení všichni. A přeji vám to. Vždyť Kristus je náš Přítel a přišel mezi všechny a pro všechny.

"Mezi sebou žijte v pokoji.

Žádáme vás, bratří,

kárejte lidi nespořádáné, dodávejte odvahy malomyslným,

ujímejte se slabých, buďte trpěliví vůči všem.

Hleďte, ať nikdo nikomu neoplácí zlým za zlé,

ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou a ke všem.

Stále se radujte.

Bez přestání se modlete.

Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu).

Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.

Nezhášejte (oheň) Ducha,

nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí.

Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností.

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí.

Ať si uchováte ducha neporušeného

a duši i tělo neposkvrněné

pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.

Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.

Bratři, modlete se i za nás.

Svatým políbením pozdravte všecky bratry.

Milost našeho Pána Ježíše buď s vámi!"

(Bible, závěr 1.listu Tesalonickým)