inspirace

Způsob nazírání na Desatero

10. 4. 2009 17:15
Rubrika: Různé | Štítky: náhledy

Inspirativní Desatero (Desatero přikázání ke zničení sebe sama)

1. Nikdy neuděláš žádnou chybu - jestliže ji uděláš, je to strašné. x Každý člověk je chybující. Chyba není tragédie, ale příležitost ke změně.

2. Budeš znepokojen, kdykoliv se ti něco přestane dařit, protože to přece není normální (u druhých to může být, u tebe ale ne). x Naprosto ve všem úspěšný člověk neexistuje. Když se něco nedaří, je to příležitost k zamyšlení, jak se to dá dělat lépe, a zda to vůbec mohu ovlivnit.

3. Budeš obviňovat svého bližního jako sebe sama (vždy musí být někdo vinen, hledej vinu na sobě i na druhých za každou cenu). x Kdo jsi ty, abys soudil cizího služebníka? (My všichni jsme služebníci Boží, soudíš toho, který patří Pánu.)

4.Sama sebe nebudeš mít rád/a, nic si neodpustíš a budeš se odmítat. x Miluj bližního svého jako sebe sama - tj. nejprve miluj sebe sama správným způsobem. Proč sám/sama sebe soudíš jinak než druhé? Druhému odpouštíš, sobě ne, proč máš na sebe jiná měřítka?

5. Vždy budeš očekávat, že se věci budou dít u tebe jinak, nežli se obvykle dějí. (Ty jsi přece zvláštní případ). x Není důvodu, proč mám být výjimkou v běžných zákonitostech (není důvodu, proč zrovna já mám láskou obrátit alkoholika, když se tomu tak obvykle neděje.)

6. Budeš hledat souhlas se vším, co děláš, a projevy náklonnosti a lásky u každého, s nímž se setkáš. Nenajdeš-li, je to tragédie. x Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. Hledej souhlas za prvé u Boha, za druhé u pro tebe důležitých osob, a nepřehoď pořadí.

7. Budeš se za každou cenu vyhýbat všem těžkostem v životě, vědom si toho, že sám nejsi schopen nic na sobě změnit a díky své minulosti na to nestačíš. x Vždy jsem schopen nějaké změny, mohu se pokusit. Mohli jiní, mohly jiné, pročpak ty ne?

8. Budeš se neustále velice intenzivně zabývat vším, co tě kdy potkalo špatného, zejména přemítej neustále nad tím, co by bylo, kdyby bylo... x Minulost je zdrojem poučení, ne muzeem, ve kterem přebýváme. Žij přítomností a dívej se do budoucnosti. Při přemítání si napřed polož otázku, jestli to vůbec k něčemu je.

9. Budeš pasivně sedět a čekat, až přijde štěstí a radost. x Štěstí nalezne ten, kdo se na něj nezaměří, ale hledá dobro druhých. Všímej si malých radostí a dělej je sobě i druhým.

10. Pokud jde o tvé vlastní štěstí, budeš věřit, že to cele závisí na druhých lidech, a ne na tobě. x Každý svého štěstí strůjcem. Záleží na našem postoji k situaci a na našich hodnotách (jinak viz 9).

 

(Podle materiálu psychoterapeutické organizace NEST)

Sdílet

Komentáře

dadinka Pěkné...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková