Charles R. Swindoll:

Bylo jaro, ale chtěl jsem, aby bylo léto - s jeho dlouhými teplými dny a možností být hodně venku.

Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim - s jeho pestrým listím a chladným průzračným vzduchem.

Byl podzim, ale já jsem chtěl, aby byla zima - s jejím krásným sněhem a radostnými Vánocemi.

Byla zima, ale já jsem chtěl, aby bylo jaro - s jeho probouzející se přírodou a teplem.

Byl jsem dítě, ale chtěl jsem být dospělý - užívat si svobody a mít úctu.

Bylo mi dvacet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo třicet - být zralý a zkušený.

Bylo mi čtyřicet, a já jsem chtěl, aby mi bylo dvacet - být mladý a bez starostí.

Byl jsem v důchodu, ale chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet - s bystrou myslí a bez bolestí stáří.

Život mi uplynul, a já jsem nepochopil, co vlastně chci.

Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě! (sv.Augustin)

(zdroj: byl mi poslán soubor na email)