Hospodin je pokoj.

(Sd 6, 24)

 

Nebudu vašim vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin!

(Sd 8, 23)

 

Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraelitů.

(Sd 10, 15 - 16)

 

Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.

(Sd 18,6)