Opět pár střípků z přednášky, tentokrát P. Antonína Krasuckeho OP ze VII. konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Zabýval se duchovním procesem zdravotníka.

 


 

Víra v zdravotnictví

Modlitba - pomáhá zdrav. problém vidět a unést ho.

Sv. František Saleský mluvil o duchovním ústraní . Prakticky: Ve službě (sestry v nemocnici na směně aj.) zpravidla není kdy se věnovat modlitbám a prvořadá je zodpovědnost vůči tomu, co nám bylo svěřeno. Ale je dobré si několikrát za den najít minutku na uvědomění si - Ježíš je se mnou, jsem v blízkosti Boha. Postupným pravidelným počítáním s těmito chvilky, se sloužící stává pozornějším, statečnějším.

Službukonající si může vzít krátké slovo z Písma a přeříkávat si v náročné situaci např. Buď dobré mysli a doufej v Hospodina.

Sestry, ale např. i maminky v domácnosti - kupí se jeden úkol za druhým, nestíhačka. I tady, do těch zmatků může přicházet Bůh, když mu to umožníme. A tak i v této situaci se klidně svěřmě Bohu a požádejme ho: Pane, požehnej tento chaos.

Znechucení přináši sebou Zlý. Všímejte si, že když přijde tento neklid, všechno kolem nás je najednou špatné - spolupracovníci, "otravní" pacienti, zprávy, svět, nic nemá smysl. Nejsme schopni najít nic pozitivního, atakuje nás nejistota, malomyslnost.

Co dělat, abychom se nenechali otrávit?

- rozeznat pokušení

- ať se děje cokoliv, dál dobře konat službu s láskou

- budu konat dobro, jak jsem schopen

- Zlo škodí, jen když ho pustím do srdce, když budu na něj reagovat

- když dopustím, aby Zlo bylo hlavním tématem, dál ho rozněcuji, posiluji

- Zlo proniká tam, kde je PRÁZDNO

- v našem srdci NEMÁ být prázdno

(moje pozn.: prázdno jen v tom smyslu, aby byl dán prostor Bohu, aby On sám mohl naplňovat, vstoupit - ale zároveň nezůstat někde v meziprostoru, na půli cestě, mezi ničím k ničemu, je potřeba neustále pracovat na utužování osobního vztahu s Bohem. Jen když bude pokoj v srdci, mohu ho i dále předávat)

Co s ukřivděností?

- Základní podmínkou je hluboká touha a pevná vůle udělat krok ven

- Na kolik se zbytečně považuji za oběť?

- Bůh miluje člověka takového jaký je

- Překonat nedůvěřu, že budu znovu zraněn

- Koho spontánně podezírám?

- Já MÁM PODÍL zodpovědnosti