Právě jsem se vrátila z Brna ze VII. konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici. Jsem unavená z celého dne pouze fyzicky, ale plná velké dávky vzpruhy duchovní a šťasná. Ne, to není správné slovo. Plná Božích milostí a radostí srdce. Ještě to tak nějak vstřebávám a musí to v hlavě dozrát, pak se určitě se zážitky a poznatky podělím.

Každá ta konference mi připadá čím dál zajímavější a propracovanější. Na každé mě něco jiného zaujme, ale letos mě tak nějak pohltila cele. Vůbec by mě nenapadlo, že by se na této konferenci rozebírala ženská spiritualita, ale tento nápad byl více než skvělý. Právě první blok přednášek patřil tomuto tématu. Nejspíše proto, že se zdravotní profese týká zejména žen. Přitom všechny ty konference, dnešní nevyjímajíc se určitě netýkají jen zdravotníků a jen žen, naopak zasahují do života každého jedince a to je další důvod, proč jsou pro mě velmi obohacující.  Naplněný sál a věrnost těmto konferencím z řad kvalitních přednášejících a přijímajících je toho jen důkazem.

Druhý blok přednášek byl zaměřen na duchovní rozměr služby a rodinné vztahy. Nedá se říct, že by byl rozdvojený. Všechny ty témata se doplňují. Niť ženské spirituality se prolínala celou konferencí. Je vidět, že jsou systematicky vybírána, organizována. Velice chválím. Zejména autentičnost, věrohodnost života s Kristem MUDr. Daniela Rychnovského (záštita akce + Alžbětinky), chirurga, bývalého ředitele nemocnice Milosrdných bratří (16 let), dnes 2 roky 1.náměstka primátora města Brno. Tohoto člověka si vážím a cením. Rovněž trvalé vydávání plodů Alžbětinek. Samozřejmě nemenší autentičnost všech přednášejících hostů. Daniel Rychnovský celou konferenci moderoval, přičemž i jeho shrnutí a otázky byly motivující, přínosem. Nechtěla bych zapomenout na člověka, který je na konferencích "skrytý", však díky němu je můžeme vůbec navštěvovat. Člověk, mající na starosti organizaci konference, inspirátor témat a výběr přednášejících. Řeč je o P. ThLic. Leu Zerhaueovi Th.D.

Celou konferenci jsme zahájili mší svatou.

V přehledu uvádím bloky přednášek. To, o co se chci podělit, když to ještě dozraje a dopracuje v hlavě. Není ještě jisté, jak to pojmu, budu to brát spíš hlediska přínosnosti pro všechny, takže asi vše nezazní. Působením Ducha svatého však jistě zazní to, co má.

A teď přehled blokových přednášek:

1.blok:

Mgr. Lucie Hornová, MUDr. Halka Korcová - Ženská spiritualita v pomáhajících profesích

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. - Syndrom pomocníka a jeho nejčastější příčiny

Mgr. Jindřiška Krpálková - Lidský a zdravotní rozměr obchodu s lidmi a prostituce

2.blok:

P. Antonín Krasucki OP - Duchovní rozměr služby zdravotníka

PhDr. Jaroslav Šturma - Rodinné vztahy v procesu zvládání nemoci a při ošetřování nemocných

Dostali jsme také anketní lístek (dostáváme každý rok na ohodnocení konference + připomínky, přání dalších témat). Tak jsem navrhovala téma mužské spirituality. Zajímá mě to. Snad se dočkám :-)