Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu.

(Rt 1, 16)

Ať se mnou Hospodin udělá, co chce!

(Rt 1, 17)

Hospodin s vámi.

(Rt 2,4)

Nechť ti Hospodin oplatí za tvůj skutek.

(Rt 2, 12)

Požehnán buď ten, kdo se tě ujal!

(Rt 2, 19)

Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství do živých ani od mrtvých.

(Rt 2, 20)

Člověče, zastav se, a posaď se tu!

(Rt 4, 1)