Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. 

 (1S 2, 6-7)

Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.

(1S 2, 8)

Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí.

(1S 2, 10)

Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.

 (1S 3, 9)

On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích.

 (1S 3, 18)

Kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem?

 (1S 6, 20)

Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí, vždyť jsou jen nicotou.

(1S 12, 21)

Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk berana. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků.

(1S 15, 22)

Přinášíš pokoj?

(1S 16, 4)

Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí do srdce.

(1S 16, 7)

Člověk nesmí klesat na mysli.

(1S 17, 32)

Jdi, Hospodin buď s tebou!

 (1S 17, 38)

Ať se mnou Hospodin udělá, co chce!

(1S 20, 13)

Svévole pochází od svévolníků, ale má ruka proti tobě nebude.

(1S 24, 14)