Vždyť jsi tak veliký, Hospodine, Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe..

(2S 8, 22-23)

Buď rozhodný! Vzchopme se! Za náš lid, za města našeho Boha! Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré.

(2S 10, 12)

Milosrdenství a věrnost buď s tebou.

(2S 15, 19)

Učiním, co pokládáte za dobré.

(2S 18, 4)

Pokoj!

(2S 18, 28)

Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. A lid ponížený zachraňuješ, ale svým pohledem ponižuješ  povýšené.

(2S 22, 26-28)

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

(2S 22, 29)

Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

(2S 22, 32)

Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčků jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země.

(2S 23, 3-4)