Odmítneš-li jediného Boha, budeš zbožňovat modly.

Nebudeš-li pěstovat svého ducha, budeš žít jen z dojmů.

Uzavřeš-li se citu, budeš vydán pudům.

Neobětuj se proto, aby ses stal tvrdým,

abys zocelil svou vůli, aby ses stal "někým",

neboť pýcha brzy vypřáhne tvé dobré úmysly

a podvedené síly budou hledat méně cennou náhražku.

Ctnostné chování je často jen potlačovaním,

bylo by lépe hledět méně na vnější korektnost a více na vnitřní

čistotu.

Nemůžeš se spokojit se "sebezapíráním".

Sublimuj své síly, aby v tobě rozvinuly člověka křesťana.

Nespokojuj se s tím, že ořežeš planý strom,

naroubuj ho, aby nesl ovoce.

 

(Michael Quoist)