Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloží ke spánku. Po nějaké době muž ženu vzbudí a říká: "Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?"

Žena: "Vidím milióny hvězd."

Muž: "A co na to říkáš?"

Žena chvíli přemýšlí a pak řekne:

"Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony možných planet. Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci se Lvem. Co se času týče, usuzuji, že máme 3 hodiny a pár minut. Teologicky, že náš Pán je všemohoucí a my všichni jsme nicotně malí. Meteorologicky mi to říká, že budeme mít zítra krásný den. No a co to říká Tobě?", zeptá se ona.

Muž: "Prakticky viděno, někdo nám ukradl stan."