Čistota

Je ochrana těla i duše pro lásku a ušlechtilost a svatou službu - opatrování těla, aby bylo co nejdůstojnějším chrámem duše. Beethoven vzpomíná (Rolland, Beethoven V 173): "Kdybych byl chtěl takto (volnou láskou - pozn. aut.) promrhat svou životní sílu a život, co by mi zbylo pro to vznešené a lepší?"

Je krásné - být ideálem čistoty! Takovou duší jako hranolem svítí světlo a vrhá překrásné duhové barvy. Je nutno světu ukázat, že ideál je možný. Týž Rolland píše o Beethovenovi (V. 147). "Vděčím mu za to lepší v sobě. A myslím, že tisíce prostých lidí všech zemí mu vděčí jako já za to, že si zachovali prameny života čisté, a že jejich touha po světle vrcholů a jejich neposkvrněného dechu neochabla."

Čistota je šlechtictví a pravá vznešenost. Její cena stoupá, poněvadž je jí stále méně - a svět propadá žalostně, až šíleně řádění sexu. Čistota nezmrzačí tělo, ale posiluje, chrání, dává zvláštní kouzlo krásy, něco z dětských očí, něco z květů a svitu hvězd, z rajských pramenů.