Vazby hříchů

V mešní modlitbě 23. neděle prosíme, abychom byli osvobozeni od vazeb hříchů, do kterých jsme upadli... Hřích uvaluje různé vazby na člověka. Co zlého kdo činí, s tím se vnitřně spojuje. Zlem si nasazuje pouta. Svírá rozum - zatemňuje, oslabuje vůli, celou bytost infikuje zlým.

Latinský text užívá slova "nexus" - ten výraz znamená též spojitost! Milosti jsou řetězovitě spojeny a podobně i hříchy. Hřích přitahuje další hřích. Nexus znamená též dlužní nevolnictví. Život až žalostně ukazuje ta nevolniství. On si nedovede poručit! Opilec, lakomec, pyšný, lenoch, smilník, surovec!

V témže latinském textu se praví, že jsme si ta pouta - "contraxismus" - tj. spojili, utáhli, shromáždili, na sebe uvalili. Hle, kolik otročiny je v hříchu! Pomoz druhým zvítězit! Teprve ten je vpravdě svobodný, komu nevládne žádná nezřízená vášeň! Pomůžeš-li bližnímu z pout zla, jsi jeho největším dobrodincem i osvoboditelem. Vidíš poslání náboženství k člověku, k národům?