... Radují se andělé ...

Mešní Vstup na svátek sv. Josafata vyzývá k radosti ze sv. Josafata "nad jehož utrpením se radují andělé a oslavuji Syna Božího..". Bylo to utrpení slavné a svaté a krásné. Pastýř dal život za své ovce. Dal jej rád, život svatý a krásný, dal jej z lásky. Proto se z něho raduji andělé.

Však nejen mučednická smrt, i život prostý, nenápadný, všedních povinností, může být tak krásný, že z něho mají radost andělé a chválí Boha za milosti a dokonalosti, které vidí na duši a charakteru člověka v nejrůznějším postavení.

To nás vede - zamyslit se: Mohli by se andělé radovat nad tvým životem, jak jej právě nyní žiješ? Co by bylo nutno změnit? Učiň vše, ať z tvé práce, modlitby, chvil utrpení, umírání, mají radost andělé ...