Maličkosti

Poněvadž vše konáme v přítomnosti Božího Majestátu - vše konáme jako údy tajemného Těla Kristova - poněvadž se i "nejmenší" maličkost promítne v našem osudu na věčnosti - není nic maličkostí, vše je závratně veliké a významné. Maličkosti jsou jako úlomky Hostie. Přijímáme je se stejnou úctou jako velkou Hostii. Vůle Boží v maličkostech jest táž nekonečná velká vůle Boží, jako ve velkých přikázáních. Být věrným v maličkostech není maličkost: cvičbou v malých věcech získáme heroismus a trpělivou vytrvalostí a soustavnou snahou dosáhneme dokonalosti. Nic není příliš malé, abychom tím  nemohli Boha velice oslavit, obetkáme-li to velkou oddaností a láskou. Jsou to samá vítězství nad sebou. A již i takové malé vítězství nám dá velkou sílu a napraví mnoho chyb.