Boží stánek v srdci

"Bože, Tys připravil Sobě v srdci sv. Gertrudy - panny, líbezný příbytek... " Hluboké tajemství vyvolení, tajemství milosti a spolupůsobení s ní. Koncentrace lásky a všech snah - na Krista - a jediná touha a žízeň: poznat to, co se Ježíši líbí - a to též vždy splnit!

Krásný - po řecku kalos. V tom slově kalos je kmen: volat. Ano, krásno, ctnost, oběť - má barvy, má hlas - zve, volá - i Boha! A když Bůh přijde do srdce, zdaž ne s Ním vše nejlepší?

Snaž se vše vyhostit ze srdce, aby tam byl jen Bůh! Snaž se, aby tam měl líbezný stánek. Ten se vytvoří co nejzářivější čistotou a mocnou, silnou, spolehlivou, vytrvalou láskou. Je spasitelné opatrovat a zdobit srdce ne prostě jen pro to srdce a duši, nýbrž pro Ježíše, který k nám přichází - a v nebi nám chystá stánek jistě překrásný!