Proč? - Úsudek dušiček

Duše v očistci trpí nesmírně. Podstatou trestu je, že ještě nesmějí vidět Boha a z toho patření se radovat. Již vědí, jak velký, krásný, dobrotivý jest Bůh! A toho Dobra a Štěstí ještě nesmějí mít! A vědí, proč! Ten a onen hřích, nevěrnost ve službě Boží, nedostatek lítosti a ducha kajícnosti, to a ono přilnutí k tvorům. Hledaly nezřízeně v tom a onom sebe - a nyní jsou na určitou dobu připraveny o svrchované Dobro. Když tak v trápení srovnávají Dobro, o které jsou připraveny - a ty směšnosti, kterým daly před Bohem přednost, ty oběti, jimž se bránily, ty kříže, které nechtěly nést - jak je to nemá trápit - jak soudí o tom všem! A k tomu ještě tresty a jiné bolesti - snad oheň očistový!

Kéž bychom viděli a soudili o všem tak, jak nyní soudí dušičky! Prosme o tu milost! Budeme velkorysí v přemáhání pokušení, snášení křížů, v duchu kajícnosti, ve skutcích lásky!