Dobrota

Von Le Fort píše, jak manželka Pontia Piláta poslala svou komornou Praxedu k Pilátovi, aby neměl nic se Spravedlivým - Kristem!

Praxedes sděluje své paní dojem, když uviděla Krista Pána: "Zmučený, ale nejúchvatnější na něm byla ta dobrota, odpuštění, které nesl před sebou celému světu!"

Každý člověk činí něčím nejhlubší dojem. Nejšťastnější bude jistě ten, kdo působí dojmem největší dobroty.

Světem se šíří ideál, jakým žil a působil Charles de Foucould, misionář, trapista, umučený od mohamedánů (1916). "Všem bez rozdílu dobře činit a dál se nestarat, co druhý činí. To již bude věc Boží."