Moc mše Svaté

Kdysi sdělil Pán sv. Mechtildě, jak a proč přichází do našich srdcí: "Přichází tak pokorně, že nikdo není příliš nepatrný, aby se k němu nesklonil, když po tom člověk touží. Přichází s tak velkou trpělivostí, že i hříšníka trpělivě snáší a dá mu na jeho vytrvalé prosby milost pokání a obrácení. Přichází s takovou láskou, že nikdo není tak chladný a zatvrzelý, jehož srdce by nemohl obměkčit a zanítit. Přichází s takovou dobrotou a štědrostí, že není chudého, jehož by nemohl učinit přebohatým.. Přichází s takovou plností milosti a svatosti, že nikdo není tak líný a nenábožný, aby ho nemohl za spánku probudit...

A Pán dodal: "Chce-li (Mechtilda) všechny své špatné činy a nedbalosti napravit, ať jde k převelebné Svátosti Oltářní, neboť Ona obsahuje všechno dobré a jest studnicí všech milostí." (Dle: Baur B. O.S.B., Werde Licht, IV, 642-643.)