Odevzdanost do vůle Boží


Odevzdanost do vůle Boží jest jako Panna Maria mezi svatými: Nikdy toho není o ní dost řečeno. - Ona jest na vrcholu lásky - a proto i zkušebním kamenem lásky. Ona je pravý celopal, jímž se Bohu dává vše a nic se nevyjímá - a za všech okolností. Ona jest Fiat, řečené celou bytostí, ona jest láskyplné "Amen" ke všemu, co chce Bůh. Odevzdanost slaví Boha víc, než jakákoliv jiná oslava, která stála peníze, ale nestála vlastní vůli člověka. Proto není nic tak vznešeného, tak božského, tak mocného a Bohu tak milého a záslužného. - Proto je tak nutno prosit, opravdu prosit: "Buď vůle Tvá!" Splnit vůli Boží jest nejen povinností, ale je to i nesmírná milost - je to svatost. Zdaž může být co většího?

Duše Bohu odevzdaná jest u Boha nejmocnější. Když Bůh dopustí zkoušku a my odpovíme: "Pane, jak Ty chceš!" Bůh obyčejně zkrátí zkoušku, poněvadž cíle bylo dosaženo: duše se posvětila a oslavila Boha!