Umění vzlétnout

Co věcí se děje, které snadno rozruší naše nervy, vnesou v duši neklid, oslabí lásku a důvěru, hodnotu našich skutků a tedy i modliteb! Je to nedozírná škoda! Víme přece, že všecko má být prostředkem a nástrojem větší lásky a dokonalejší služby Bohu. Čeho potřebí? Umění - od země vzlétnout k nebi, od tvorů k Tvůrci! Nezdržovat se u druhotných věcí, nýbrž povznést se k vůli nejvyšší. Uměj lépe vidět Boha a budeš mít klid! Věčný Bůh vnáší klid, nicotné věci vnášejí neklid!

Co je v tom tragiky - nechat si takovými maličkostmi kazit poměr k Otci - Tvůrci!

Pohleď vždy k Bohu a očekávej Jeho pomoc - a vše bude dobré. Starej se o to - povznést se k Bohu a Bůh se postará o tvé věci! Zvláště v bolesti - obrátit se co nejrychleji k Bohu, a to celou bytostí, Jemu vše svěřit, to je to největší a nejšťastnější, co můžeme dělat. Kdo koho kdy litoval? A naopak. Kdo zůstal se svou bolestí sám nebo šel s ní k tvorům, co tím získal? -