Užitek z bohoslužby

V Mešní modlitbě 24. neděle po sv. Duchu prosíme, aby Bůh vyburcoval naši vůli, abychom se horlivěji snažili o užitek z bohoslužby. - Bohoslužba - zvláště její vrchol - Mše svatá jest nevýstižný pramen všeho nebeského požehnání a milostí. Její užitky jsou přebohaté. Nám se jich dostává dle určení. Boží Prozřetelnosti, ale též naší dispozice. Ta závisí na celém předchozím životě. Dále na úmyslu, s jakým bohoslužbu začínáme a vykonáváme. Na víře a na lásce, s jakou ji konáme. Víra je dotek, láska, je skutečné spojení. Ten užitek závisí též na koncentraci mysli, vůle, srdce na svatá tajemství.

Je škoda nést k svatým tajemstvím malichernosti dne a života - přízemní smýšlení, pocity. Snažme se mít ono smýšlení, jaké měl a má Ježíš, když to tajemství prožíval.