Příklad svatých


Dokonalé životy jsou poklady Boha. Dokonalí jsou Božími posly. Oni mluví jako z úst Božích - a Bůh potvrzuje často jejich pravdu divy. Téměř vždy mají velkou moc nad dušemi. V každém člověku probouzejí touhu nebo aspoń neurčitý smutek po nebi. Jsou solí země.. "U sv. faráře arského se zapomíná na nejnutnější," pravil jeden poutník - "na potřebu jídla a odpočinku."

"Člověk vše obětuje: zimu, hlad, žízeň i noc, jen když může slyšet několik slov světcových." Sv.Kateřina přivedla svou malou, pevnou, nebojácnou rukou emigrované papežství nazpět do Říma. - Když se u  ní obrátil nesmiřitelný zatvrzelec Ser Vanni, padl Kateřině k nohám a volal: "Tato nepatrná ženština si dělá s námi všemi, co se jí líbí!" (Jörgensen, Sv. Kateřina 310).

Je smutné, jak jsme slabí, ač bychom mohli být mocní, kdybychom měli všechnu odvahu k svatosti. - Zdá se, že vzor dokonalého života bude vlastní a jediný apoštolát blížících se dob!