Království Boží jest ve vás!


Díváme se na Krista Pána v Jeho utrpení. Klaníme se Jeho vítěznému mlčení. Ale to není hlavní! Hlavní je to, co se děje v nitru, ve svatyni duše. Co bychom tam viděli? Úchvatné adorace, díkůčinění, podávání sebe - celé bytosti Bohu. Tam je to hlavní dějství: Jak to vypadá a co se děje ve svatyni srdce, nitra! Tam se vytváří hodnota skutků, to vnější je druhotné. My sčítáváme vnější skutky pobožnosti a domníváme se, že to již je vše, že je to celý člověk! Ne! Do nitra musíš nahlédnout, práci, činnost, výkon nitra hodnotit. Tedy nejen člověk v práci, ale i mezi prací a při odpočinku, co dělá a jak vše dělá, na tom záleží! "Království Boží  jest ve vás," řekl Kristus Pán (Luk. 17, 21)

Toto vědomí učiní naše nitro středem všeho zájmu. Osvobodí nás od marnivosti, od pokrytectví a od šílenství snahy - líbit se a jen líbit, ta zajistila módě tyranské a nicotné panství, duše zbavuje hlubin a vylévá je do kalužin.