Sláva a čest v nebi

Svatý Jan vidí v obraze nebeského Jeruzaléma slávu vyvolených. Praví, že "Králové země přinesou do nebe svou slávu a čest". (Zj 21,34) - Králové země - to jsou svatí, vpravdě vznešení, první! Nebeskou slávu jim připraví Bůh, ale i krása jejich duší, ozdoba ctností, bude případečným zvýšením této nevýslovné slávy.

Take tebe tam očekávají. Také ty se tam chystáš. Co tam přineseš, jaký příspěvek k ozdobě nebeského Jeruzaléma - a tím i ke zvýšení své věčné cti, radosti a slávy? ..

Když se tedy zapíráš a obětuješ, vzpomeň si, nač to všechno jest! "Přinesu i já svou slávu a čest!"