... a způsobů komunikace


To, co nám člověk sděluje, ukazuje už 1.dojem. Řeč těla - 60%, hlas - 40%, slovo - 10%.

Transakční analýza: existuje ve 3 možných rolích, které máme v sobě a které vytahujeme podle 1.dojmu. Reagujeme buď jako rodič, dospělý nebo dítě:

RODIČ - se začíná usazovat v rodině, která vydává příkazy typu MUSÍŠ, NESMÍŠ. A to může být dvojí: 1. kritický /kárá, trestá, nařizuje/

         2. výživný /příliš hodný, starostlivý, je jím často manipulováno/

DOSPĚLÝ - komunikuje v 1.osobě za sebe - "Já", např. Vadí mi, Já si myslím atd. Nepoužívá tedy "my" - např.: člověku vadí, když.. atd., přitom vyslovuje svůj názor. Vzorec dospělého je ve stavu ega.

DÍTĚ  - dělá, co se mu řekne, poslušně adaptované dítě.

         - poslušné, svobodné /odpovídá autentické komunikaci tzn. že řeč těla odpovídá  mluvenému slovu, nepřetvařuje se/, malý profesor /mělo by se../, rebel /ano, ale../

 Pozice komunikace: agresivní, rušitel, podrobivý, asertivní

SEBEPOZNÁNÍ, ŽIVOTNÍ SCÉNAŘE: existuje 5 základních scénařů. Jeden z nich nám dominantněji prezentovali rodiče a i kdyby se nám to nelíbilo tehdy, už ho máme zakódovaný v sobě a používáme ho celý život, učíme ho své děti a ani si to neuvědomujeme. A jestli byli rodiče k nám kritičtí, stejnou kritiku používáme v dospělosti. Může být i kombinace dvou. Ty scénaře jsou tzv. pohaněče /a zároveň klatby/

1. BUĎ PERFEKTNÍ /herkulové/ - perfekcionalismus

2. BUĎ SILNÝ /tantalové/ - děti odmala vedené k samostatnosti, starají se sami o sebe, rodiče říkají: ty na to máš nejlépe, ty to zvládneš.

3. CHOVEJ SE TAK, AŤ TĚ DRUZÍ MAJÍ RÁDI /damoklové/ - nedokážou ventilovat své pocity, užírají se.

4. JEN SE SNAŽ, STEJNĚ Z TOHO NIC NEBUDE /sisyfové/ - důsledek: v dospělosti si žádají o pochvalu, dělají tak, aby ji dostali, nebo ji očekávají.

5. SPĚCHEJ, DĚLEJ - důsledek: buď jsou precizně všude vždy včas, nebo důsledkem toho scénaře se o to nesnaží a je jim to tzv. jedno, zda přijdou někde později.

 Typy chování v konfliktní situaci:

ŽRALOK - do všeho se řítí po hlavě

ŽELVA - dá hlavu do krunýře, vyhýbá se konfliktu

MEDVÍDEK - chce se všem zavděčit

SOVA - "mudrlant"

LIŠKA - chvilku jsou s tím, chvilku s tamtím

JAK VZNIKAJÍ KONFLIKTY:

Je kreativita /tvořivost/, člověk je něčeho plný - pokud se mu nepodaří něco naplnit, dochází k vnitřnímu chaosu - je potřeba se strukturovat /vymyslet způsob, jak z toho ven/, když ne - dochází k alergii -  na někoho..

Toto je velmi stručné uvedení, kdysi jsme to probírali v rámci školy, a bylo to zajímavé, protože často se člověk nějak chová, aniž by znal příčinu, a tak možná dokáže víc při hlubším zkoumání některé věci pochopit a pracovat na nich. Přirozeně, tento souhrn není vše, to by bylo trochu málo, ale můžete si dát takové D.Ú.

Představte si klasický kotel, do kterého ústí kohoutek, než projde ta substance dovnitř kotla, prochází filtrem. Vespod kotla jsou tři ventily.

1. ventil - uvědomit si, odkud do mě kape energie /co mě nabíjí/

2. ventil - jaká je má hladina energie

3. ventil - kudy mi z těla vytéká nejvíce energie ...