Následující text jsem četla na obrázku Turzovské Panny Marie:

 

Menej vzdychaj, viac spievaj,

menej k zemi, viac k nebu sa dívaj,

menej sa hnevaj, viac sa modlievaj,

menej plánuj, viac podnikaj,

menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj,

menej rozkazuj, viac blížnym slúž,

menej hovor o láske, viac miluj,

menej vyčítaj, viac povzbudzuj,

menej sľubuj, viac spĺňaj,

menej nariekaj, viac Bohu ďakuj,

menej pochybuj, viac doveruj,

menej posudzuj, viac potešuj,

menej vrav, viac uvažuj,

menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj,

menej ber, viac dávaj,

menej kritizuj, viac pomáhaj,

menej o telesnú,

viac o duchovnú krásu dbaj,

menej sa chváľ, viac činom dokáž,

menej o terajšie,

viac o večné bohatstvo sa staraj.

 

Kto to činí, vždy bude šťastný. A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.

V souvislosti s tímto texem mi připadá vhodné oprášit jeden ze starších textů. Tady je:

http://katis.signaly.cz/0909/desatero-zasad-mezilidskych-vztahu