Těsná brána - úzká cesta

Ježíš řekl: "Vcházejte těsnou branou! Neboť široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kteří ji nalázejí." (Mat. 7, 13-14).

Spasitel tu volá s podivem do brány a na cestu, která vede k životu. "Jak těsná.. úzká!" Toto je nejspolehlivější známka cesty, vedoucí k Bohu: Těsná - úzká! na rozdíl od širové  - a prostranné!

Ta těsná a úzká znamená sebemrtvení, sebezapření, pokoru a skromnost. Abys mohl jít tou cestou a projít tou branou, nutno se takřka zmenšit, utěsnit. Pohodlí a plný rozvoj, jak toho žádají smysly, to je zakázáno těm, kdo chtějí přijít k životu věčnému. A ty ani tělu ani světu nelichotíš, protože nehledáš u nich odměny, víš, že oni té odměny nemají.

A tak když se začne bouřit nižší přirozenost - jen odpověz stručně ona dvě slova, po nichž pak se už nedebatuje. Řekl je přece Ježíš: "Těsná - a úzká!" Ano, to je má cesta nebes, kde se i tělu dostane slávy a celé bytosti splnění všech tužeb! Ano, ještě víc! To, co pro nás vymyslela Boží láska - jest nad všecko pomyšlení!