Kdo zvítězí? 436 - 26

V Quo vadis (295 - 6) sv. Petr, vida zlobu a moc pohanského Říma, v duchu hovoří se svým Božským Mistrem: "Pane, co si počnu s tímto městem, do něhož jsi mne poslal? Jemu patří moře a pevniny, jemu patří zvěř na zemi i vodní tvorstvo, jemu patří ostatní království a hrady a třicet legií, které to hlídají, kdežto já jsem, Pane, rybář od jezera. Co si počnu? A jak zvítězím nad zlobou tohoto města?" A zvítězil - rybář - protože vždy nakonec musí zvítězit pravda, láska, ctnost - Kristus! Dnes tam - na místě prosáklem krví křesťanů ční největší křesťanský chrám - basilika sv. Petra. Čím je dnes po 1900 letech Petr - a čím jsou někdejší césarové?..

Nuže! Nač spoléháš, na čem ty buduješ? S Kristem spojen, nemůžeš být poražen. A čím vnitřnější je to spojení, tím jistější vítězství, tím větší podíl na slávě Krále králů.