Světec a advent!

S milostí Boží - za cenu přísné koncentrace a plného osvobození se od sebe samého byl uchvácen Bohem.

Jeho život stále připomíná nadpřirozený, vyšší, krásnější svět. Dal přednost bláznovství Kristovu před chytrostí světáka. Poněvadž vše opustil, má všecko, a proto je vpravdě bohat a jeho působení jest požehnáním.

Němčina má pro osvobození se od sebe výraz Entäusserung, tj. dostat se z vnějška do nitra. Rozlité duše jsou jak rozlitá voda. Není k ničemu, bývá živinou mikrobů.

Nuže: Odvnějškovat se! To je úkol duchovního adventu. Až se budeš jednou loučit se světem a dívat se vůkol všemi směry, uvidíš, jak vše od tebe utíká. Již ti nemá co říci, již od tebe nebude nic očekávat. - Pročež: Vrať se sobě, k sobě! Nemůžeš utéci ze světa, ale máš v sobě uskutečnit setkání Božského a lidským, Vtělení Boha skrze milost!