Positivně!

Nedívej se, z čeho by ses měl bát, ale hledej, co bys dobrého mohl vykonat. Nemysli na to, co opouštíš, čeho se vzdáváš, ale na to, co můžeš vykonat, co máš!

Dítě si hraje. Přijde tatínek. Malá běží mu do náruče. Ani si nevzpomene, že opustila hračky.

Žijme v živém vědomí, jak jsme vpravdě bohati, když máme Boží přízeň - lásku. Láska je tak velký poklad, že s ní nelze nic časného měřit. Proto se nedívej a nikdy, nikdy Bohu nevyčítej, co platíš za Boží lásku!