Advent Panny Marie

Boží Syn se již vtělil. Pro Pannu Marii stal se skutečností, která vše ostatní převyšuje, na sebe soustřeďuje. Vše jest postaveno do služebnosti tohoto tajemství. Ono táhne a poutá Pannu Marii zcela do nitra.

Hluboké klanění - adorace a nevýslovná pokora! Panna Maria touží připravit celý svět na příchod Božího Syna. Byly to mocné modlitby ty hovory s Božím Synem, Jehož nosila pod srdcem, i když Dítě slyšitelně neodpovídalo. Co vše navykládají požehnané matky dítěti, které čekají na svět!

Panna Maria hovořila též za nás a o nás - o všem lidstvu. V těchto měsících se jí dostalo nemírně mnoho milostí a radostí. - Mater gaudiosa - Matka radostná! Byla to zvláště milost připodobnění Kristu - stále většího, milostiplnějšího spojení s Bohem, stále hlubšího - a milost duchovního mateřství vůči nám. Vždyť Panna Maria byla Matkou naší Hlavy, tedy i údů, nás. Učme se láskyplně a pokorně stále vracet do nitra, kde nás vždy čeká láskyplný pohled Krista Pána.