Já jsem hlas -

odpovídá sv. Jan na otázku Židů, kdo jest. - Hlas! Mocný hlas, který připravoval cestu Pánu. Volal ku pokání, k nápravě života.

Každý člověk a život má vzezření, hlas! Jsou to hlasy o velké víře, pokoře, ušlechtilosti srdce, blíženské lásce, o lásce k Bohu zvláště Svátostnému, o lásce k duším.-

A jiný život má zas jiný hlas: o pozemském smýšlení, o charakteru děravém, o sobectví, pýše, závisti, vášnivosti.

Člověk umře, ale ten zvon zní dále, ten hlas slyšet i po smrti: skutky, život, který viděli a poznali lidé - mluví dál. - Také ty jsi hlas. Jaký hlas? Kdybys dnes umřel, co tu zůstane - co bude dál znít?

Řekni si často: Jsem hlas. Musím být hlasem znějícím láskou, ctnostmi, oslavou Boží..

Vše má svůj hlas! Tvé modlitby, práce, utrpení, chvíle oddechu, styk s bližními, řeči, myšlenky. A tu je vážná otázka: nemělo by snad něco z toho ze všech mít lepší, dokonalejší, světější, víc povznášející hlas? Přemýšlej, rozhodni..! Padni s tím k nohám Krista Pána, který jest Slovo - Věčný Hlas!