Vlídnost

vaše budiž známa všem lidem, píše apoštol (Fil. 4,4). Vlídnost je dobrota v pohledech, slovech, jednání. Pohled plný tichosti a dobroty, slova jemná, spíš tichá, ochota pomoci. Láska k mlčení, vděčnost za vše - celá bytost je tu k dispozici, aby vnesla bližnímu do jeho srdce něco tepla, jasu, sladkosti.. Apoštol si přeje, aby tato ctnost byla mocná, zjevná, aby byla známá! Naše poznávácí značka!

Je to jistě skvělé svědectví, možno-li o někom říci: "Je to vlídný člověk!" To je víc než chytrý, krásný, bohatý, obratný. Všichni nemohou mít vysoké postavení, ale každý může být vlídný a tudíž je povolán ku pravé velikosti!

Vlídnost vylučuje ukvapenost, nerozvážnost, chrání nás urazit bližního. Vlídnost znamená stále se rozdávat. I když někdy není možno splnit přání bližního, lze to říci tak vlídně, že bližní i v tom odmítnutí vidí lásku a ušlechtilost  vlídné duše.

Jsou lidé, o nichž se ví a je známo, že jsou hrubí, tvrdí, hněviví..a jsou jiní, o nichž se ví, že  jsou vlídní. Takoví lidé mají v sobě krásné království pokoje a ušlechtilosti.