Modlící se srdce země

Svatí snoubenci jsou v jeskyni za Betlémem. Město hýří, hřeší nebo spí! Oni bdí - na modlitbách. Jsou to modlitby za svět, prosby vstříc Vykupiteli. Tyto duše tvoří styčné body země s nebesy. Přivolávají příchod Boha, příchod milostiplný. To jsou pravé perly země. Svět jich nezná, Bůh o nich ví, a to stačí. Jsou to televizní i rozhlasové antény, zachycují co nejvíc obraz Boží, nebe, co nejvíc věčných hodnot, projevů Boží vůle, milostí. Čím víc antén a vysílaček, tím lepší je obraz i poslech.

Je to překrásné, chtít být takovým styčným bodem země s nebesy. Vzít si na starost celé lidstvo, být mu milostí (Vnější), pomoci slepým, hluchým, zvláště pak dcuhovně mrtvým - Štědrý den takovýchto hrdinných duší bývá vážný: Bída, bolest, nevěra světa, vše tam má odlesk, vše tam volá - a proto ony volají a zvou Ježíška ke všem těmto ubožákům, kteří si sami pomoci nemohou.

Jsou lidé, kteří jsou bičem na lidstvo, jiní jsou přítěží, jiní zbyteční ... A jsou jiní, modlící se srdce země - lidstva! Buď jím i ty!p.s. od Katis: Vám všem požehnané vánoční svátky, otevřené srdce pro Ježíše, milost uzdravení všech vašich ran a bolestí, přijetí radosti a pokoje, vytrvalost až do konce, hojnost Božích milostí a zdraví. Srdečně, Katka.