Ukázala se milost Boha,

Spasitele našeho! Ukázala se Jeho dobrota a lidumilnost - Tento dojem má Církev svatá, když uvažuje přeněžné tajemství Narození Páně: "Děťátko se nám narodilo, a Synáček nám byl dán... Narodil se vám Spasitel, Kristus Pán! Najdete Děťátko, ovinuté v plenky, položené v jeslích - Sláva na výsostech Bohu.." Vše něžné, láskyplné. Boží Syn tu začíná cestu - ve chlévě v chudobě, tak hluboko - a skončí ji tak vysoko - na kříži. A to je cesta ke každému z nás, pro nás a naši spásu.

Je to viditelný začátek vykupitelského díla Kristova. A veškerý jeho cíl? Aby se i na nás ukazovala, jevila "milost, dobrota, lidumilnost."..

Šťastný život, který může být vyjádřen slovy: Ukazovala se tu milost Boha, dobrota a lidumilnost.

Ale věz: Milost a dobrota Boží ukáže se tím zjevněji, čím víc ukáže se tvoje láska, a to bude možno tím spíš, čím spíš se zbavíš sebelásky, sobectví. Kdo dovede na sebe zapomenout, zbavil se nejtěžšího kříže.

Začátek nových dějin! Vánoce - začátek nového života! Buď Bohu vděčný, že můžeš začít znovu, lépe! Že máš možnost, aby ze všeho, co jsi a konáš, mluvila Boží milost a dobrota. Syn Boží se narodil, i ty se můžeš znova narodit: z Boha, z milosti ke krásnějšímu životu. Kdo by po tom netoužil? Kdo by se neradoval, kdo by nevítal Božské Dítě s nevyslovnou radostí a vděčností?...