Otevřená nebesa

Svatý Štěpán kamenován. Kameny dopadají, krev teče, život hyne, bolesti rostou - a přece tento mučedník se dovede modlit za ty, kdož mu toto nejvyšší přirozené zlo způsobili. Dovedl to proto, že měl v sobě protihodnotu, protisilu - a tou silou byl pohled do nebes. Tam viděl Krista i odměnu, kterou mu Král mučedníků chystá.

Je velká milost, velká životní síla umět se dívat do nebe, vidět věčné hodnoty, odměnu za oběti tohoto života, tímto pohledem byli silní první křesťané - proto šli na smrt tak nebojácně, vyznávali víru a lásku ke Kristu tak statečně.

Dívej se do nebe - hodně vysoko a hluboko hned z jitra, dívej se tam, když klesáš, pod křížem sténaš, dívej se ve chvíli pokušení - cvič se v tom, ať dokonale umíš, až budeš umírat! Je blažená smrt s pohledem do nebe, kde čeká Kristus - slast všech svatých! - Pohled do nebe vše vysvětlí, vše usnadní, vše zahojí, ke všemu krásnému dá naději!