Miláček Páně -

titul ze všech šťastných nejšťastnější! Co si lze myslet většího a krásnějšího, než získat lásku Páně - a to lásku zvlášť velkou? Jsou miláčkové společnosti, lidu, národa, ale taková přízeň bývá nestálá! Co takových případů ukázala naše doba!

Sv. Jan je miláčkem Páně pro svou zvláštní lásku ke Kristu. Byla to láska nejvroucnější, vpravdě hluboká a intimní a hlavně: věrná a obětavá - Jeho jediného z apoštolů vidíme pod křížem. - A Jan byl duše nevinná, panic srdce nerozděleného.

Je spasitelné toužit po tom, abych se stal miláčkem Páně. Tato láska a přízeň vše nahradí, sama však nemůže být ničím nahrazena. Láska Boží nemá protihodnoty.

A je dobré častěji zpytovat: co bych měl činit, abych se stal vždy miláčkem Páně?

První všeobecná odpověď: Tak smýšlej, jako Kristus! To hledej, co Kristus hledal - pohrdej, čím Kristus pohrdal. - Snaž se, aby tvé srdce bylo Srdci Páně podobné! Dívej se pomalu, pozorně a rozjímavě do zrcadla Srdce Kristova - do litanií ke cti Božského Srdce Páně. Co tam vidíš, jak se ti jeví Srdce Páně, čiň i ty! Získáš si lásku Kristovu, budeš Jeho Miláčkem!