V "I.díle" jsem se věnovala myšlenkám z této knížky, teď se budu věnovat otázkám a odpovědím. Věřícím lidem různorodého věku a stáří byly pokládány vždy 3 tytéž otázky: 1. Proč věříš v Boha, 2. Po čem nejvíce toužíš, 3. Co vzkazuješ nevěřícím lidem. Ty nejzajímavější (aspoň co mě oslovilo) uvádím. Výňatky otázek a odpovědí jsem zapisovala chronologicky, tak, jak jsem četla knížku a v této formě je píšu i zde.


Po čem nejvíc toužíš?

- Aby můj život nebyl promarněný.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Mnoho věcí a událostí jsme na vlastní oči neviděli, a přesto je nepopíráme. Podobné je to i s existencí Boha.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Život je krátká přestávka, po které přijde něco o hodně lepšího (nebe), nebo něco o hodně horšího (peklo).

Proč věříš v Boha?

- Mám za to, že moje víra pramení z osobního setkání s živým Bohem. Moje víra je tedy zakoušení Boha, který je tak daleko i tak blízko.

Proč věříš v Boha?

- Myslím, že opravdu je. V tomto poznání mi velice pomohla vedle rodinné výchovy, společenství mládeže ve farnosti a svědectví dobrých křesťanů.

Po čem nejvíc toužíš?

- Dobře sloužit Pánu Bohu.

Proč věříš v Boha?

- Začalo to u mých rodičů. Tatínek doma o Pánu Bohu mluvil a jako první v neděli odcházel do kostela. I učitelé v minulé době s ním nechtěli diskutovat, když nás šel přihlašovat do náboženství. Maminka v pozdějších letech, když neměla starost o děti, četla a vzdělávala se ve víře. To na mě mělo velký vliv.

Po čem nejvíc toužíš?

- Moje touha se zúžila do jedné prosebné modlitby: Bože, ať se všichni lidé dostanou do nebe!

 Proč věříš v Boha?

- Víra mi byla dána. A ztratit ji by bylo holé bláznovství.

Po čem nejvíc toužíš?

- Splnit Boží vůli.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Není žádný rozdíl mezi věřícími a nevěřícími, jsou to stejní lidé. Možná ten, kdo o sobě tvrdí, že je nevěřící, tak zatím o sobě neví, že je věřící.

Po čem nejvíc toužíš?

- Abych v milosti Boží šťastně zemřela a dostala se tak do věčné slávy.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Hledejte pravdu! Čas je krátký.

Po čem nejvíc toužíš?

- Mít srdce skutečně svobodné, čisté a nerozdělené pro Pána. Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Pokud nejsi lhostejný ke svým bližním, jsi na dobré cestě. Vytrvej a Bůh se ti dá poznat.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Usilujte o dobro, hledejte pravdu o sobě a naplňte život nezištnou láskou.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Říká se: "Kdo hledá, najde." Nehledáš-li Boha ve svém životě, nenajdeš Ho. A já ti radím: Hledej a poznávej! Stojí to za to!

Po čem nejvíc toužíš?

- Abych už to nebyla já a On, ke kterému se vracím a zase ho opouštím. Ale On ve mně. Nebo spíš já v Něm..?

Proč věříš v Boha?

- Víra je pro mě dar, který jsem přijala bez vlastního přičinění.

 Po čem nejvíc toužíš?

- Až nastane chvíle, až nebudu po ničem toužit. Nebudu mít potřebu po něčem toužit. budu plná radosti, lásky, štěstí. Až budu v nebi.

Po čem nejvíc toužíš?

- Po svatosti. Být zrcadlem Boží lásky pro své bližní.

Co vzkazuješ nevěřícím?

- Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin! 

Po čem nejvíc toužíš?

- Nejvíc toužím, abych v této víře vytrvala. Za to se denně modlím.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- O Vánocích si přicházíte ze zvědavosti prohlédnout Betlém. Na co se díváte, je zobrazení skutečné historické události: Víte, kdo v těch jeslích leží? Je to Boží Syn, Pravý Bůh a Pravý člověk.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Mějte se rádi jak opravdoví přátelé, nedělejte si zlé věci. Mějte pochopení pro odlišnosti ostatních. Nenechte se odradit špatným příkladem věřících.

Co vzkazuješ nevěřícím?

- Každý člověk několikrát v životě pocítí stav nitra, kdy si je vědom, že způsobil druhému nebo i sám sobě nějakou bolest, kterou nedokáže napravit. Naději na nápravu má každý v odpuštění hříchů.

Po čem nejvíc toužíš?

- Abych obstála před Božím soudem.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Jak chcete, aby se lidé chovali k vám, chovejte se i vy k nim. Kdyby toto všichni dodržovali, byl by na zemi ráj.

Po čem nejvíc toužíš?

- Po vnitřním pokoji. Jen pokojný člověk může dobře naplnit životní poslání.

Proč věříš v Boha?

- V Boha věřím, protože On sám mě přesvědčil, že skutečně existuje.

Po čem nejvíc toužíš?

- Toužím po odevzdanosti.

Po čem nejvíc toužíš?

- Po bezpodmíněčné lásce.

Proč věříš v Boha?

- V dětství: protože mě to učila babička. V dospívání: protože jsem Jej chtěla hledat. V současnosti: protože Jej miluji.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Buďte lidmi a Bůh si vás najde.

Po čem nejvíc toužíš?

- Aby Bůh dával řád mým dnům.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Víra je dar. I právní terminologie stanoví pro předání daru dvě podmínky: Vůli dárce a vůli obdarovaného. Jednostranně se žádné darování nemůže odehrát. Dárce je připraven.

Proč věříš v Boha?

- Vidím Boží dílo všude kolem sebe.

Po čem nejvíc toužíš?

- Nezpronevěřit se svému poslání.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Pokud hledáte v životě hlavně dobro, ve skrytu duše toužíte vlastně po Bohu.

Po čem nejvíce toužíš?

- Abych na té naší samotě mohla dosloužit svému drahému manželovi, který si celý život byl plný dobrých skutků. Ještě si přeji, abychom se jednou na věčnosti všichni shledali se svými drahými.

Po čem nejvíc toužíš?

- Vydržet až do konce v dobrém.

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Bůh nechce odstranit nebo nahradit vaše já, chce je doplnit a rozvinout.

Po čem nejvíc toužíš?

- Nejvíce toužím nezarmucovat milého Pána Boha, ale víc a víc ho milovat.

 

Následující jsem zařadila do kategorie :-) :-) :-) :

Co vzkazuješ nevěřícím lidem?

- Ať čekají, že je Bůh příjemně překvapí.

Proč věříš v Boha?

- Nejvíc věřím v Boha, když ho nejvíc potřebuji.

Proč věříš v Boha?

- Potkala jsem kněze, který mi Boha ukázal. Proto věřím.

Po čem nejvíc toužíš?

- Po klidu.

Proč věříš v Boha?

- Já měl štěstí, že jsem vyrůstal ve víře od narození.

Proč věříš v Boha?

- Protože věřím, že tady nejsem náhodou, a neustále se ptám, k čemu jsem.

Po čem nejvíc toužíš?

... po šťastné hodině smrti (nemusí to být brzy)

 

(převzato z: Josef Doubrava - Mozaika naslouchání, Cesta - Brno 2004)