Zdvořilost

Je to přirozená ctnost, která bývá zvláštním kouzlem osobnosti.

Je dechem důstojnosti a skromnosti. Je znamením jemného člověka. Je ovocem sebeovládání, ušlechtilosti a dobroty.

Nenech se vyprovokovat k neuctivému slovu! Zdvořilý vždy nakonec zvítězí - i v odpůrci zanechá dojem, že má dobrou vůli.

Neuctivost, nezdvořilost jest nejpochybnější zbraní, která každý boj již předem prohrává. I zrádný Jidáš musí slyšet od svého zrazeného Mistra: "Příteli!" Láska je shovívava a dobrotivá - a mohli bychom přidat: zdvořilá! Zdvořilosti dáváš každému člověku jistý projev úcty. Tím ho obdarováváš a činíš svým dlužníkem!