Pokušení..

Je Boží dopuštění, aby se ukázalo, jak velká je naše víra, láska, zda v lásce jsme zakořeněni a upevněni. Je to příležitost vyznamenat se, získat si zásluhu - nové nebe pro věky, novou slávu Bohu provždy.

Když Ježíš porazil a zahnal na poušti pokušitele, přišli andělé a sloužili Mu. Snaž se ve všem zvítězit - přijdou k tobě andělé a budou se s tebou radovat a tím ochotněji a mocněji tebe ochraňovat.

Abychom zvítězili, je třeba mít vědomí, že tu jde o nesmírně mnoho. Celá věčnost ti bude ukazovat buď libě nebo bolestně, jak se nyní zachováš.  Uvaž, že je tu nebezpečí ztratit Boží přízeň, oslabit se v moci proti zlému, poskvrnit duši, ztratit kus nového nebe, uvalit na sebe nový očistec, připravit Církev o kus krásy a síly, prostě - pokazit.