Adventní volání

"Přijď, Pane Ježíši!" - to je vlastní obsah adventních tužeb. Je v tom oslava Krista Pána. Je v ní trojí vyznání:

1. Bože, potřebujeme Tě!

2. Ty můžeš všecko!

3. Ty nám pomůžeš, důvěřujeme!

Kéž máme v těchto dnech posvátného toužení nejširší rozhled, největší srdce, abychom uviděli všechnu bídu a bolesti světa, abychom si je vzali za své a k nim  všem abychom vzali Krista Pána. Kamkoliv přišel, všude dobře činil!

Musíme zvát jménem miliónů, kteří Krista Pána neznají, o Jeho lásce nevědí. Kristus je přece všechny miluje: "Pane, ten, jehož miluješ, je nemocen!" (Jan 11, 3)